top of page
Molde Sentrum logo_edited.png
  • Facebook
  • Instagram

Molde Sentrum - i og du

 

Molde Sentrums formål er at sentrum skal bevares som et bebodd, levende og funksjonelt bysentrum der handel, tjenesteyting, kultur og sosial virksomhet er viktige ingredienser. Molde Sentrum jobber for at du som bor, besøker eller jobber i Molde Sentrum skal ha et best mulig tilbud. Velkommen!

bottom of page